• Súbor
  • Importovať súbor(Ctrl+O)
  • Vymazať všetko(Ctrl+E)
  • Uložiť medzi moje návrhy(Ctrl+S)
 • Designs

   Moje návrhy

   • Všetky kategórie
   • Category #1
   • Nová kategória
  • Print

    Návrh tlače

  • Pomoc
   • Rýchla pomoc

   • ctrl+a Select all objects
    ctrl+d Double the activate object
    ctrl+e Clear all objects
    ctrl+s Save current stage to my design
    ctrl+o Open a file to import design
    ctrl+p Print
    ctrl++ Zoom out
    ctrl+- Zoom in
    ctrl+0 Reset zoom
    ctrl+z Undo changes
    ctrl+shift+z Redo changes
    ctrl+shift+s Download current design
    delete Delete the activate object
    Move the activate object to left
    Move the activate object to top
    Move the activate object to right
    Move the activate object to bottom
    shift+ Move the activate object to left 10px
    shift+ Move the activate object to top 10px
    shift+ Move the activate object to right 10px
    shift+ Move the activate object to bottom 10px
   • Copyright © 2017-2022 Printnito.sk
    All Rights Reserved.

    Powered by Lumise version 2.0.1

  • Shop
  • Späť
  • Znova
  • Design
  • Produkt
  • Šablóny
  • Kliparty
  • Obrázky
  • Text
  • Tvary
  • Layers
  • Kresba
    Viac
  Sem kliknite alebo presuňte obrázky

   Kliknutím alebo potiahnutím pridajte text

    Režim voľného kreslenia

    Uložiť túto farbu
     Tips: Koliesko myši na plátne na rýchlu zmenu veľkosti štetca
     • Začnite navrhovať pridávaním objektov z ľavej strany
     • Všetky vybraté objekty sú zoskupené | Zrušiť skupinu?
     • Skupinové objekty Zoskupte polohu vybratých objektov
      • Vyplniť možnosti

       Uložiť túto farbu

      • Vytvorte QRCode
      • Možnosti
       • Automaticky zarovnať polohu aktívneho objektu s ostatnými objektmi
       • ON: Ponechať všetky aktuálne objekty a pridať šablónu do<br> OFF: Pred inštaláciou šablóny vymažte všetky objekty
       • Nahradiť vybratý objekt obrázka namiesto vytvorenia nového
       • Vyberte spôsob zobrazenia doplnku obrázka na pozadí
      • Nahradiť obrázok
      • Crop
      • Maska
       • Vyberte vrstvu masky

      • Odstrániť pozadie
       • Odstrániť pozadie

       • Hlboký:

       • Mode:

      • Filtre
       • Filtre

        • Original
        • B&W
        • Satya
        • Doris
        • Sanna
        • Vintage
        • Gordon
        • Carl
        • Shaan
        • Tonny
        • Peter
        • Greg
        • Josh
        • Karen
        • Melissa
        • Salomon
        • Sophia
        • Adrian
        • Roxy
        • Singe
        • Borg
        • Ventura
        • Andy
        • Vivid
        • Purple
        • Thresh
        • Aqua
        • Edge wood
        • Aladin
        • Amber
        • Anne
        • Doug
        • Earl
        • Kevin
        • Polak
        • Stan

       • Jas:

       • Saturácia:

       • Kontrast:

      • Vymazať filtre
      • Kliknite a potom potiahnite myšou a začnite kresliť. Ctrl+Z = undo, Ctrl+Shift+Z = redo
      • QRCodetext
      • Vyplniť možnosti
       • Vyplniť možnosti

        Uložiť túto farbu

        • Transparentné:

        • Šírka ťahu:

        • Farba ťahu:

       • Oddelenie pozície
       • Usporiadanie vrstiev
       • Pozícia
        • Pozícia objektu

         Zamknite polohu objektu:

        • V strede vertikálne
        • Vľavo hore
        • V strede hore
        • Vpravo hore
        • Vodorovný stred
        • Vľavo uprostred
        • Stredný stred
        • Vpravo uprostred
        • Stlačte &ľavú šípku;
        • Vľavo dole
        • V strede dole
        • Vpravo dole
       • Transformy
        • Otočiť:

        • Skew X:

        • Skosenie Y:

        • Flip X:
         Flip Y:

         Uvoľnite transformáciu stlačením SHIFT ⤡

       • Rodina písiem
       • Upraviť text
        • Upraviť text

        • Veľkosť písma:

        • Rozstupy medzi písmenami

        • Výška riadku

       • Textové efekty
        • Textové efekty

        • Radius

        • Spacing

        • Krivka

        • Výška

        • Offset

        • Trident

       • Zarovnanie textu
       • Veľké / Malé písmená
       • Tučné písmo
       • Štýl textu kurzíva
       • Podčiarknutie textu
       Scroll to zoom